Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
409174
Hankinnan nimi
Metsänhoitosuunnitelma Tohmajärven kunnalle
Päätöspäivämäärä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Metsä Group

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan metsien metsäsuunnitelman laatimisen hankinnan vuosille 2023-2027. Kunnan metsäomaisuus on yhteensä noin 1901 ha, josta metsätalousmaata 1781 ha ja asemakaavoitettua 8 ha. Metsäsuunnitelman tulee olla valmis helmikuun 2023 loppuun mennessä ja tietojen keruu tapahtuu pääosin maastoinventointina.