Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
401504
Hankinnan nimi
Vainajien siirtokuljetuspalvelut, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, 2023-2024 + optio 2 v
Päätöspäivämäärä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hautauspalvelu J. Kähkönen Oy - 3. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JOENSUU - 6. Vainajien siirtokuljetuspalvelut KONTIOLAHTI - 8. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIPERI - 10. Vainajien siirtokuljetuspalvelut OUTOKUMPU - 11. Vainajien siirtokuljetuspalvelut POLVIJÄRVI Hautauspalvelu Rimpiläinen Oy - 2. Vainajien siirtokuljetuspalvelut ILOMANTSI - 3. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JOENSUU - 4. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JUUKA - 6. Vainajien siirtokuljetuspalvelut KONTIOLAHTI - 8. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIPERI - 11. Vainajien siirtokuljetuspalvelut POLVIJÄRVI Kukka- ja Hautauspalvelu Eronen Oy - 1. Vainajien siirtokuljetuspalvelut HEINÄVESI - 2. Vainajien siirtokuljetuspalvelut ILOMANTSI - 3. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JOENSUU - 5. Vainajien siirtokuljetuspalvelut KITEE - 6. Vainajien siirtokuljetuspalvelut KONTIOLAHTI - 7. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIEKSA - 8. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIPERI - 10. Vainajien siirtokuljetuspalvelut OUTOKUMPU - 11. Vainajien siirtokuljetuspalvelut POLVIJÄRVI - 12. Vainajien siirtokuljetuspalvelut RÄÄKKYLÄ - 13. Vainajien siirtokuljetuspalvelut TOHMAJÄRVI - 14. Kuljetukset Pohjois-Karjalan keskussairaala-KYS-Pohjois-Karjalan keskussairaala Outokummun Kukka ja Hautauspalvelu Oy - 10. Vainajien siirtokuljetuspalvelut OUTOKUMPU Valtimon Kukka- ja hautauspalvelu Oy - 4. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JUUKA - 7. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIEKSA - 9. Vainajien siirtokuljetuspalvelut NURMES (SIS. ENT. VALTIMO)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (Siun soten) järjestämis- ja kustannusvastuulla olevien vainajien siirtokuljetuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2025 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu 14 osa-alueeseen: 1. Vainajien siirtokuljetuspalvelut HEINÄVESI 2. Vainajien siirtokuljetuspalvelut ILOMANTSI 3. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JOENSUU (käsittää koko Joensuun kaupungin alueen, mukaan lukien ns. maaseutualueet ja -taajamat kuten Eno, Uimaharju, Tuupovaara, Kiihtelysvaara tms.) 4. Vainajien siirtokuljetuspalvelut JUUKA 5. Vainajien siirtokuljetuspalvelut KITEE 6. Vainajien siirtokuljetuspalvelut KONTIOLAHTI 7. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIEKSA 8. Vainajien siirtokuljetuspalvelut LIPERI 9. Vainajien siirtokuljetuspalvelut NURMES (SIS. ENT. VALTIMO) 10. Vainajien siirtokuljetuspalvelut OUTOKUMPU 11. Vainajien siirtokuljetuspalvelut POLVIJÄRVI 12. Vainajien siirtokuljetuspalvelut RÄÄKKYLÄ 13. Vainajien siirtokuljetuspalvelut TOHMAJÄRVI 14. Kuljetukset Pohjois-Karjalan keskussairaala-KYS-Pohjois-Karjalan keskussairaala OSA-ALUEET 1-13 Hankintamallina on osa-alueittain kolmen (3) palveluntuottajan puitejärjestely. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ja tarjousten valintaperusteena on halvin hinta, eli kuhunkin osa-alueeseen valitaan kolme (3) halvimman tarjouksen tehnyttä, hankinnalle asetetut laadun vähimmäisvaatimukset täyttävää palveluntuottajaa. OSA-ALUE 14 Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.