Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
420604
Hankinnan nimi
Katujen auraus (4 osa-alueen uudelleen kilpailutus) / Kiteen kaupunki
Päätöspäivämäärä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Jari Hakulinen - Alue 3. Kiteentie ajorata tr-urakonti janne pulkkinen - Alue 2. Peltola/Palomäki Urakointi K.Koljonen - Alue 1. Olkonkallio - Alue 4. Kiteentie jk ja klv

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidon hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 24.10.2023 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Hankinta koskee ainoastaan neljän ( 4) alueen talvikunnossapidon uudelleenkilpailutusta. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 25.10.2023 - 24.10.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus/per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouksen voi antaa joko yhdestä, tai useammasta alueesta. Urakat jaetaan siten, että kunkin alueen edullisin tarjous valitaan työn toteuttajaksi.