Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
416929
Hankinnan nimi
Liperin kunnan maa-ainestoimitukset
Päätöspäivämäärä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat