Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
416929
Hankinnan nimi
Liperin kunnan maa-ainestoimitukset
Päätöspäivämäärä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maa-ainesten toimitusten hankinnan Liperin kunnalle sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hankinnan kohteena ovat maa-ainestoimitukset Liperin kunnan hoitovastuulla olevien kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitoon. Palveluja käytetään tarpeen mukaan koko hankintakaudella tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjouksessa tulee valita mille alueelle maa-aineksia tarjotaan ja tämän jälkeen syöttää hinnat niille maa- aineksille, joita tarjoaja tarjoaa. Maa-aineksia ei tarvitse tarjota kaikille alueille, eikä yhdelle alueella tarvitse tarjota kaikkia maa-aineksia. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat. Sopimuskaudella tilaukset tehdään tapauskohtaisesti siltä toimittajalta, jonka tarjouksessa tarvittava maa-aines on halvin. Kiireellisissä/poikkeuksellisissa tilanteissa tilaukset voidaan tehdä myös sellaiselta toimittajalla, jolla on lyhyin vasteaika.