Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
415797
Hankinnan nimi
Projektipäällikkö kaavatietojen digitalisointihankkeeseen
Päätöspäivämäärä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Gispo Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
80000,00
Lisätietoa

Lohjan kaupunki toimii hankehallinnoijana yhteensä 19 kunnan yhteishankkeessa, jossa tavoitteena on kaavatietojen digitalisointi sekä ohjeen laatiminen kaavatietojen digitalisointiin. Hankkeen kokonaisarvo on 1.423.529 €, josta 1.210.000 € rahoittaa Valtiovarainministeriö ja loppuosuus on kuntien omarahoitusta. Lohjan kaupunki on pyytänyt tarjousta hankkeen projektipäälliköksi, Tarjouspyyntö 415797. Valintaperusteena oli ainoastaan laatu, tarjoushinta oli kiinteä. Saadut tarjoukset avattiin 19.10.2022 klo 13.05. Tarjouksen avaajina olivat hankinta-asiantuntija Mikko Kuosmanen Lohjan kaupunki, erityisasiantuntija Päivi Tiihonen Suomen kuntaliitto ja kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 2 kpl. Tarjouksen jättivät Gispo Oy ja Proxion Plan Oy. Saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut perusvaatimukset ja ne pisteytettiin etukäteismäärittelyn mukaisesti 27.10.2022 erityisasiantuntija Päivi Tiihosen ja kaupungingeodeetti Tapio Ruutiaisen toimesta. Proxion Plan Oy / Tanttu sai 60 pistettä ja Gispo Oy / Sarkola sai 80 pistettä, maksimin ollessa 100 pistettä.