Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
8011-2022
Hankinnan nimi
Skeittielementtien hankinta
Päätöspäivämäärä
25.11.2022
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Valitut toimittajat

Suomen Skeittibetoni Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
90000,00
Lisätietoa

Hankinta on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.