Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
409865
Hankinnan nimi
Vuokrattavat vaihtomatto- sekä hygieniatuotepalvelut
Päätöspäivämäärä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Lindström Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungille vuokra-/vaihtomattopalveluista ja hygieniatuotepalveluista ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024 ja mahdollinen optio ajalle 1.1.2025 - 31.12.2027. Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen kaupungin tytäryhteisöille ja Raahen koulutuskuntayhtymälle. Raahen kaupunki, konserniyhtiöt, ja Raahen koulutuskuntayhtymä tekevät omat päätöksensä tarjouksen mahdollisesta hyödyntämisestä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 17.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 24.10.2022 klo 12.00 mennessä.Kilpailutusjärjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä.