Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
419816
Hankinnan nimi
Muijalannummentien rakentaminen vuonna 2023
Päätöspäivämäärä
23.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Somersora Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Lohjan kaupungin Tekninen toimi on tarjouspalvelu.fi/Hilman julkisen hankintalain mukaisella kynnysarvon ylittävällä avoimella menettelyllä pyytänyt urakkatarjouksia Muijalannummentien rakentamista koskevaan tarjouskilpailuun. Urakkatarjousten piti olla toimitusosoitteessa 15.11.2022 klo 13.00 mennes-sä. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin 15 kappaletta ( A. Berglund Oy, Iletekniikka Oy, Infraroad Oy, L S Systems Oy, Lakeuden Maanrakennus Oy, LM Infra Oy, Maisemarakennus Viitanen Oy, MJS-kone Oy, ML-Kaivuu Oy, O-P Erkkilä Oy, Oy Göran Hagelberg Ab, Recset Oy, Somersora Oy, Tupala-Yhtymä Oy, Uudenmaan infrapalvelut Oy).