Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
D/2332/2022
Hankinnan nimi
Vakuutusmeklaripalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle
Päätöspäivämäärä
1.12.2022
Hankintayksikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Valitut toimittajat

Justia Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on pyytänyt tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista käsittäen vakuutusten analysointi, kilpailuttaminen ja hallinnointi. Tarjoamaan tilaajan toimintaympäristöön soveltuvia vakuutusratkaisuja ja tarjoamaan laadukasta vakuutusmeklari- ja vahinkopalvelua. Palvelu sisältää vähintään seuraavat vakuutuslajit: - omaisuus- ja keskeytysvakuutukset - asennus- ja rakennustyövakuutus - toiminnanvastuuvakuutus - julkisyhteisön vastuuvakuutus - julkisyhteisön hallinnon vastuu- ja oikeusturvavakuutus - potilasvakuutus - työtapaturma- ja ammattitautivakuutus - ryhmätapaturmavakuutus - matkavakuutus - liikenne- ja ajoneuvovakuutukset