Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
421382
Hankinnan nimi
Kaivinkoneen hankinta Joensuun ev. lut seurakuntayhtymälle
Päätöspäivämäärä
5.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat