Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
417182
Hankinnan nimi
Rääkkylän kunnan palveluliikenne ja kunnan muut kuljetukset
Päätöspäivämäärä
5.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

TAKSI HANNU PAKARINEN - Reitti 3: Rasivaara-Rasisalo, Rääkkylä - Reitti 4: Sintsi-Nieminen, Rääkkylä - Satunnaiset kuljetukset, Rääkkylä

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rääkkylän kunnan palveluliikenteen ja kunnan muiden kuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.07.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.8.2024 - 31.07.2025 sekä 01.08.2025 - 31.07.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Muita kuljetuksia ovat mm. eri hallintokuntien retki- ja tapahtumakuljetukset sekä muut tilapäiset henkilökuljetukset. Mikäli tarjouksen tehneiden autoilijoiden kalusto ei ole tarkoituksenmukainen esimerkiksi osallistujien suuren määrän takia (hiihtoloma ym. retket), tilaaja pidättää itsellään oikeuden kilpailuttaa kuljetukset tapauskohtaisesti Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnassa sovelletaan ns. etusijajärjestys -mallia; Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen (osa-alueet 1-4), mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen, niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Hankintamalli on osa-alueissa 1-4 yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa. Osa-alueessa 5 hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jos eniten pisteitä saanut toimittaja ei pysty toteuttamaan kuljetusta, tilataan kuljetus toiseksi eniten pisteitä saaneelta toimittajalta.