Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
420067
Hankinnan nimi
Rakennustarvikkeet: Ikkunalasit ja peilit
Päätöspäivämäärä
9.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rösch Oy - SA-TA-HY OY -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
136000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) ikkunalasien ja peilien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 ja 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitesopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta seuraavan mallin mukaan: Tilaaja valitsee toimittajan, jonka tuotteistossa tilattava tuote on edullisin huomioiden myös muut tuotteen kustannukset, kuten esim. pientoimituslisä. Mikäli tilaajan valitsema toimittaja ei kykene toimittamaan tuotteita toimitusehdon mukaisessa ajassa (esimerkiksi runsaiden/useiden muiden tilausten vuoksi), tilaaja voi tilata tuotteet sopimuksen toiselta toimittajalta. Toimittajan tulee tilauksen yhteydessä informoida tilaajaa, mikäli tietää valmiiksi myöhästyvänsä toimitusehdon mukaisesta toimitusajasta.