Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2022-1409
Hankinnan nimi
Puoliperävaunun hankinta (KAO)
Päätöspäivämäärä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Ab Ekeri Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on hankkinut puoliperävaunun koulutus- ja opetuskäyttöön.