Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
411092
Hankinnan nimi
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus, rakennusautomaatiotyöt, sivu-urakka
Päätöspäivämäärä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Fidelix Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen rakennusautomaatiourakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Rakennuspaikan osoite on Karjalankatu 3, 80200 JOENSUU. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.