Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
415915
Hankinnan nimi
Liperin kunnan kylmäkoneiden ja laitteiden huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut
Päätöspäivämäärä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy (1.) Itä-Kylmä Oy (2.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen kylmäkoneiden ja laitteiden huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut.