Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-4387
Hankinnan nimi
Luonto- ja maisemaselvitys, Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus
Päätöspäivämäärä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Sweco Infra and Rail Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut/kaavoitus on pyytänyt tarjouksia luonto- ja maisemaselvityksestä Vennivaaran asemakaava-alueen laajennuksen asemakaavoitusta varten. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Kyseessä on kertahankinta. Työ on tehtävä 30.9.2023 mennessä. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu molempien sopimuskumppaneiden toimesta. 2. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. 3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. 4. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.