Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
404278
Hankinnan nimi
Varattomien vainajien hautauspalvelut, Siun sote
Päätöspäivämäärä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kainulaisen Hautauspalvelu - 1. Hautauspalvelut HEINÄVESI - 2. Hautauspalvelut ILOMANTSI - 3. Hautauspalvelut JOENSUU - 4. Hautauspalvelut JUUKA - 5. Hautauspalvelut KITEE - 6. Hautauspalvelut KONTIOLAHTI - 8. Hautauspalvelut LIPERI - 11. Hautauspalvelut POLVIJÄRVI - 12. Hautauspalvelut RÄÄKKYLÄ - 13. Hautauspalvelut TOHMAJÄRVI Lieksan Viherkeskus ja hautauspalvelu Oy - 7. Hautauspalvelut LIEKSA - 9. Hautauspalvelut NURMES (SIS. ENT. VALTIMO) Outokummun Kukka ja Hautauspalvelu Oy - 10. Hautauspalvelut OUTOKUMPU

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun soten aluee varattomille vainajille hankittavien hautauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 30.11.2024 + optiona toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella irtisanomisajalla 1.12.2024 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, jos palveluntuottaja irtisanoo sopimuksen, ja kolme (3) kuukautta, jos Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta on jaettu 13 osa-alueeseen Siun soten alueen kuntien mukaisesti siten, että jokainen Siun soten kunta on oma osa-alue. Kuhunkin osa-alueeseen (kuntaan) valitaan yksi palveluntuottaja, jonka kanssa tehdään hankintasopimus. Sopimuskaudella palvelu tilataan valitulta palveluntuottajalta siitä osa-alueesta (kunnasta), joka oli vainajan kotikunta kuolinhetkellä. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa, esimerkiksi jos vainajan hautausta järjestelevät omaiset muuta toivovat ja toive on perusteltu. Hankintasopimus astuu voimaan, kun hankinta on lainvoimainen ja sopimus on molemmin puolin allekirjoitettu.