Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
418343
Hankinnan nimi
Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Joensuun kaupungille
Päätöspäivämäärä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Roidu Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun joukkoliikenne JOJOlle palveluna hankittavan asiakastyytyväisyystutkimuksen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2026 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Hankinnan kohde koostuu jalkautuvan asiakastyytyväisyystutkimuksen, raportointijärjestelmän ja sähköisen kyselylomakkeen hankinnasta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintasopimus tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa.