Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
422711
Hankinnan nimi
Ilmanlaadun laboratorioanalyysit
Päätöspäivämäärä
14.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

KVVY Tutkimus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia ilmanlaadun seurannan analyyseista ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, ellei sopimusta sanota irti varsinaisena sopimusaikana. Raahen ilmanlaadun mittausverkostossa on kolme mittausasemaa: Keskusta, Lapaluoto ja Merikatu. Tarkkailtavina komponentteina ovat keskustan mittausasemalla hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus, typen oksidit, hengitettävistä hiukkasista (PM10) määritettävät metallit ja PAH-yhdisteet sekä säähavainnot. Lapaluodon mittausasemalla määritetään hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet, rikkidioksidipitoisuus ja metallit sekä PAH-yhdisteet hengitettävistä hiukkasista (PM10). Merikadun mittauspisteellä määritetään metallipitoisuudet vähintään vuoden jakson ajan kerran viidessä vuodessa hengitettävistä hiukkasista (PM10). Hengitettävistä hiukkasista kerätään suodatinnäytteet, joista analysoidaan metallit ja PAH-yhdisteet. Metallianalyysit tehdään yksittäisistä suodattimista. PAH-yhdisteet analysoidaan kahden viikon aikana kerätyistä suodattimista yhtenä kokoomanäytteenä. Suodattimina käytetään Millipore Fluoropore Membrane filter, 47 mm (Tuotenumero FSLW04700) tai vastaavaa teflonsuodatinta. Erikseen pyydetään tarjousta suodatinkeräyksiin liittyvien standardien mukaisista laskelmista pitoisuuksien saamiseksi. Tilaaja toimittaa toimittajalle tarpeelliset tiedot kentältä.