Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
416045
Hankinnan nimi
Liperin kunnan puisto- ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitopalvelut
Päätöspäivämäärä
20.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Itä-Suomen Kuntainfra Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan puisto- ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työt hoidetaan karttojen osoittamilla alueilla eri tilauksista tuntihintaan. Nurmialueiden hoito ei kuulu palveluun. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.