Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
424277
Hankinnan nimi
Haapajoen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2023 / kaivut ja kuljetukset
Päätöspäivämäärä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Haapajoen alueen kaivu- ja kuljetustöiden hankinnan (yksikköhintainen tarjous) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 9.1.2023. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2023, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö). Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmapiirustusten mukaiset alueet. Vanttuu- ja Sormustinkujaa ei rakenneta tässä yhteydessä. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kahdella (2) koneyksiköllä ja urakoitsijan tulee pystyä tarvittaessa lisäämään 1-2 koneyksikköä. Mikäli urakoitsija ei pysty tarvittaessa lisäämään vaadittuja koneyksiköitä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajan hankkimasta lisäkoneyksiköstä aiheutuneet työkulut siten, että urakoitsija maksaa oman työkulunsa ja tilatun työkulun välisen erotuksen. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Osin rakennettavat alueetkaan eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.