Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
424251
Hankinnan nimi
Haapajoen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2023 / kiviainesten toimitukset
Päätöspäivämäärä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviainesten toimitusten hankinnan Haapajoki 2023 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 9.1.2023. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2023, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö). Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmapiirustusten mukaiset alueet. Vanttuu- ja Sormustinkujaa ei rakenneta tässä yhteydessä. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kahdella (2) koneyksiköllä ja urakoitsijan tulisi pystyä tarvittaessa lisäämään resursseja 1-2 koneyksikköä. Kiviainesten toimittajan tulee pystyä myös lisäämään resursseja koneyksiköiden lisääntyessä. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Osin rakennettavat alueetkaan eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Kiviainesten tulee täyttää Infra RYL 2010 julkaisun laatuvaatimukset. Kiviainesten tulee olla CE -merkittyä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.