Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
423103
Hankinnan nimi
Yrityskaupunki Joensuu -ohjelman laatiminen
Päätöspäivämäärä
23.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

MDI Public Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Yrityskaupunki Joensuu-ohjelman laatimiseen liittyvän konsultointipalvelun hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti. Joensuun kaupunki - Idän houkuttelevin -strategiassa yhdeksi erottautumistekijäksi on määritelty ”Yrityskaupunki Joensuu”. Tällä hankinnan kohteena olevalla konsultointitoimeksiannolla Yrityskaupunki Joensuulle tullaan määrittelemään tarkempi tavoiteasettelu, sisältö ja toimenpiteet, jotka muodostavat Yrityskaupunki Joensuu -ohjelman. Yrityskaupunki Joensuu -ohjelma hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Ohjelma laaditaan Joensuun kaupungille, mutta se ohjaa jatkossa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valmiin työn tulee olla luovutettu tilaajalle hyväksytysti viimeistään 31.5.2023. Hankintamenettelynä on käänteinen kilpailutus, jossa hintaan tulee sisältyä kaikki palvelun toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Valitulle palveluntuottajalle maksetaan 40 000 € (alv 0 %) tilaajan hyväksymästä toteutetusta toimeksiannosta. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.