Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022418051
Hankinnan nimi
Sisäilmatutkimusten asiantuntijapalvelut, puitejärjestely
Päätöspäivämäärä
5.1.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Inspecta Oy Kiinteistöt ja rakenteet Oy Insinööri Studio Sirate Group Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Kotkan kaupungin omistamien rakennusten sisäilmasto- ja kosteustekniset selvitykset ja tutkimukset. Tehtävä voi koostua seuraavista osa-alueista: kosteusmittaukset, rakenteiden ja vaipan tiiveysmittaukset, asbesti- ja haitta-ainetutkimukset, epäpuhtauslähteiden selvitykset ja mittaukset, olosuhdemittaukset sekä sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyvät LVI- ja rakennetekniset tutkimukset. Lisäksi hankintaan sisältyy ongelmien selvittämiseksi tarvittavat rakenneavaukset ja näytteenotto sekä rakenneavausten paikkaaminen. Tehtävä voi olla: - kohteessa esiintyvän oireilun syyn selvittäminen ja toimenpidesuositusten laatiminen - paikallisen kosteusvaurion tutkiminen, sen syyn ja laajuuden selvittäminen kosteusmittauksin ja rakenneavauksin sekä toimenpidesuosituksen laatiminen - peruskorjauksen tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa tehtävä kuntotutkimus Raportista selviää mm.: - riskirakenteiden kunto ja korjaustarve - vaipan ja rakenneosien rakennekerrokset, niiden vahvuus ja kunto - alustava ehdotus korjaustoimenpiteistä rakennusosittain ja LVI-tekniikka erikseen - olosuhdearviointi Tutkimukset ja raportointi suoritetaan vähintään Sisäilma ry:n Terveelliset tilat -tietojärjestelmän tasossa. Terveelliset tilat -tietojärjestelmässä on annettu ohjeet tutkimuksen teolle ja raportoinnille. Mikäli Terveelliset tilat -tietojärjestelmän ohjeet eivät sovellu, käytetään Ympäristöministeriön "Ympäristöopas 2016: Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus" -oppaan ohjeita ja raportointia tai muuta voimassaolevaa ohjeistusta. Tutkimuksen perusteella ehdotettujen toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että saavutetaan kokonaistaloudellisesti edullisin lopputulos. Tutkimusreikien paikkaus kuuluu tehtävään, ellei erikseen muuta sovita. Ennen tutkimuksien tekemistä konsultin on varmistettava, ettei tutkimustoimenpiteistä aiheudu rakenteille tai LVIS -järjestelmille vauriota tai vahinkoa tai rakennuksen käyttäjille haittaa. Ennen tutkimuksen aloittamista tutkija on yhteydessä käyttäjiin ja sopii käynnistä kohteessa heidän kanssaan. Tutkimustyöhön sisältyy myös osallistuminen tutkimus-, suunnittelu- ja käyttäjäpalavereihin sekä tulosten esittelytilaisuuksiin. Tutkimustyöhön sisältyy myös kaikki tarvittavat viranomaisneuvottelut. Raportti toimitetaan tilaajalle sähköisesti ja esitellään erikseen sovittavana ajankohtana tutkimuksen valmistuttua. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Palveluita tilataan sopimusaikana tarpeiden ja määrärahojen puitteissa.