Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
417131
Hankinnan nimi
Elintarvikkeet: Liha, lihavalmisteet ja valmisruoka
Päätöspäivämäärä
11.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

A R Sveholm Oy Perhekokki - 5. Einessalaatit (alv 0 %) - 7. Nettohinnasto (alv 0 %) Atria Suomi Oy - 1. Kypsä liha (alv 0 %) - 2. Tuore liha (raaka) (alv 0 %) - 3. Makkarat, jalosteet ja leikkeleet (alv 0 %) - 5. Einessalaatit (alv 0 %) - 6. Pinaattiohukaiset (alv 0 %) - 7. Nettohinnasto (alv 0 %) Jaakkolan Tukku Oy - 5. Einessalaatit (alv 0 %) - 7. Nettohinnasto (alv 0 %) Kesko Oyj Kespro - 1. Kypsä liha (alv 0 %) - 2. Tuore liha (raaka) (alv 0 %) - 3. Makkarat, jalosteet ja leikkeleet (alv 0 %) - 4. Valmisruoat (alv 0 %) - 5. Einessalaatit (alv 0 %) - 6. Pinaattiohukaiset (alv 0 %) - 7. Nettohinnasto (alv 0 %) Saarioinen Oy - 5. Einessalaatit (alv 0 %) - 7. Nettohinnasto (alv 0 %) Savo-Karjalan Liha Oy - 7. Nettohinnasto (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti elintarvikkeiden: lihan, lihavalmisteiden ja valmisruokien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 30.04.2025 + yhden (1) ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.04.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Hankintakokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Kypsä liha (alv 0 %) 2. Tuore liha (raaka) (alv 0 %) 3. Makkarat, jalosteet ja leikkeleet (alv 0 %) 4. Valmisruoat (alv 0 %) 5. Einessalaatit (alv 0 %) 6. Pinaattiohukaiset (alv 0 %) 7. Nettohinnasto (alv 0 %) Hankintamalli on osa-alueiden 1–3 osalta kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueissa 4–7 valitaan kaikki tarjouspyynnöllä esitettyjen vähimmäisvaatimusten täyttävät tarjoukset. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaajat tekevät tilaukset suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa kyseisen osa-alueen kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon käyttöön soveltuvin tuote sisältyy. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttaa soveltuvuus käyttöön mm. tuotteen ravitsemuksellinen laatu, soveltuvuus tuotantoprosessiin, pakkauskoko, saatavuus, kuljetusten ja pientoimitusten minimointi sekä mahdolliset kuljetuskustannukset.