Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
428042
Hankinnan nimi
Ahonpääntien runkovesijohdon uusiminen, vaihe 1.
Päätöspäivämäärä
16.1.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Valitut toimittajat

Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy -

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Rakennuskohteena on Tornion kaupungin Liakan kaupunginosassa sijaitsevan runkovesijohdon uusiminen urakka-asiakirjojen mukaisesti. Urakka käsittää Ahonpääntien runkovesijohdon uusimisen paaluvälillä 0-1240 urakka-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. Urakoitsijan tulee esittää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalle ja hyväksyttää kadun/tien pitäjällä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja tarvittaessa viranomaisella. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijalla on pääsuorittajavelvollisuus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen kohteen rakentamiseksi kaikkine työkustannuksineen näiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suoritettuna. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmien mukaisesti sisältäen kaikki työn valmistumisen edellyttämät työt ja toimenpiteet. Urakoitsijan suoritusvelvoitteisiin kuuluvat mm: - Sähkö- ja telekaapeleiden sijainnin selvittäminen - Kiinteistökatselmukset työalueen viereisille rakennuksille sekä niille mahdollisesti aiheutetuista vahingoista vastaaminen - Hyötypuun hakkuu ja siitä syntyvän hakkuujätteen ja kantojen käsittely - Materiaalihankinnat - Putkien ja vesihuoltotarvikkeiden hankkiminen ja asentaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti - Tiealueella työskenneltäessä liikennesuunnitelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen tienpitäjällä - Kaivannon kuivana pito ja vakavuus huomioiden kaivantoturvallisuusvaatimukset - Alkutäyttömateriaalin toimitus asiakirjojen mukaisesti - Työnaikaisten huolto- ja työmaateiden rakentaminen - Johtolinjojen jälkimerkintä Tornion Veden laatu- ja materiaalivaatimusasiakirjan mukaisesti - Paineenalaisten putkien puhdistushuuhtelu sekä tiiveyskoe - Yksityisteiden käytöstä, kunnossapidosta ja korvauksista vastaaminen - Työalueen viimeistelytyöt sekä niiden kirjallinen hyväksyttäminen maanomistajilla sekä hyväksyntöjen toimitus rakennuttajalle - Työn aiheuttamien vesikatkosten keston rajoittaminen mahdollisimman lyhyeksi sekä niistä ennakkotiedottaminen rakennuttajalle ja kiinteistöille - Rajapyykkien toimitukset niiden takaisin asentamiseksi, mikäli urakoitsija on niitä työssään hävittänyt