Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
423702
Hankinnan nimi
Jäähallien puhtauspalvelu 2023–2026, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
16.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin jäähallien puhtauspalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.02.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimuksen palvelukokonaisuuteen sisältyy normaali ylläpito- ja perussiivous sekä avustavat tehtävät tilaajan määrittelemiin kohteisiin sekä tilaajan määrittelemille alueille. Jäähallien tiloista osa (mm. toimistot, katsomot ja kaukalot) jäävät edelleen tilaajan oman henkilökunnan hoidettavaksi, eivätkä ne siten kuulu kilpailutettavan palvelukokonaisuuden piiriin. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.