Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
426795
Hankinnan nimi
Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle -verkko-oppimisympäristö SaaS-palveluna
Päätöspäivämäärä
19.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Mediamaisteri Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia-ammattikorkeakoulun hankinnan koskien Moodle verkko-oppimisympäristön ylläpitoa ja tukea sekä kehittämistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelu tuotetaan toimittajan pilvipalveluna (SaaS). Kokonaisuus muodostuu seuraavista ympäristöistä: Ympäristö 1 on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille (formaalikoulutus), joilla on käytössä HAKA-luottamisverkoston kirjautuminen (sekä paikalliset tunnukset, jotka määrittää tilaaja). Ympäristö 2 on tarkoitettu avoimen amk:n opiskelijoille, jatkuvan oppimisen palvelujen asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille toteutettaville koulutuksille (non-formaali sekä informaalikoulutus). Ympäristöön 2 tulisi luoda kirjautuminen sekä HAKA-tunnuksilla, paikallisilla tunnuksilla (tilaajan määrittämät) sekä paikallisilla tunnuksilla, jotka käyttäjä voi itse voi luoda. Ympäristö 3 on testiympäristö, jossa tilaajan ja ylläpitäjän määrittämät henkilöt voivat testata uusia käyttöönotettavia ominaisuuksia ja integraatioita. Sopimuskausi alkaa 1.2.2023 (tai kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen). Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus molemminpuolisella irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on tilaajan puolelta kuusi (6) kuukautta ja palveluntuottajan puolelta yhdeksän (9) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.