Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
423744
Hankinnan nimi
Pyhäjoen kunnan tilikausien 2023-2026 tilintarkastuspalvelut
Päätöspäivämäärä
25.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

KPMG Oy Ab -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia Pyhäjoen kunnan tilikausien 2023 - 2026 tilintarkastuspalveluista. Tässä tarjouspyynnössä tarkastuspalveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti Kuntalain 14. luvun (122 §, 123 §) mukaista julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen (JHTT-tilintarkastuksen) suorittamista Pyhäjoen kunnassa noudattaen JHTT ry:n suositusta hyvästä tilintarkastustavasta julkishallinnossa sekä tilintarkastuslain 4 luvun 3 § säädöstä hyvästä tilintarkastustavasta. Hankittavan tilintarkastuspalvelun tavoitteena on varmistaa kunnan lakien ja säädösten mukaista toimintaa sekä huolehtia lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden toteuttamisesta. Valitun tilintarkastusyhteisön kausi on neljä vuotta (2023-2026). Tarjousta pyydetään myös kuntakonsernin tytäryhteisöiden Pyhäjokisuun Vesi Oy, Pyhäjoen Kuitu Oy, Kiinteistö Oy Hourunkoski, Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy, Pyhäjoki Data Oy sekä kunnan osakkuusyhteisön Hanhikiven Sähkönmyynti Oy tilintarkastuksesta. Lisäksi tarjous/hinnat pyydetään muista tarkastuspalveluista, joita ovat: - tarkastuslautakunnan toimintaan liittyvät tehtävät: • tilintarkastajan asiantuntijatyö tarkastuslautakunnassa • tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät; - muut tarkastuspalvelut kuten erillisrahoitettujen projektien tai hankkeiden rahoittajien edellyttämät tilintarkastukset - koulutus- tai muut asiantuntijapalvelut Tilintarkastajan käytettävissä kunnan kohteissa ovat: - erikseen sovittava työtila - liityntämahdollisuus kunnan IT-verkkoon - kopiointipalvelut. Kunnalla ei ole erillistä palkattua sisäistä tarkastajaa. Arkistosihteeri toimii JHTT-tarkastajan ”teknisenä sihteerinä”, huolehtien mm. esityslistojen eteenpäin lähetyksestä ja muista sovittavista tehtävistä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.12.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 2.1.2023 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).