Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
420229
Hankinnan nimi
Kiviainesten hankinta, Ilomantsin kunta
Päätöspäivämäärä
2.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Metsä- ja Maansiirto Kastinen Oy - -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviainestoimitusten hankinnan Ilomantsin kunnalle sopimuskaudelle 01.02.2023 - 31.01.2026 tarjouspyynnön mukaisesti. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat. Ilomantsin kunta hankkii tarvittavat sora- ja kiviainekset tarjouksen tehneiltä toimittajilta halvimman hinnan perusteella sora- ja kiviaineslajikkeittain. Mikäli edullisin toimittaja ei pysty toimittamaan tilattua sora- tai kiviaineslajiketta tarvittavia määriä, voidaan hankinnassa kiviaineslajiketta tilata lisäksi toiselta tarjouksen jättäneeltä toimittajalta. Kiireellisissä/poikkeuksellissa tilanteissa tilaukset voidaan tehdä myös sellaiselta toimittajalla, jolla on lyhyin vasteaika. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä.