Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022424550
Hankinnan nimi
Ajoratamerkinnät Kotkan kaupungin alueella
Päätöspäivämäärä
3.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Hot Mix Oy Finland -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA RAJOITUKSET Tarjoaja toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hankintaa ei kilpailutuksessa jaeta eri toimijoiden kanssa tehtäviksi osasopimuksiksi, mutta urakka voidaan jakaa pienemmiksi kokonaisuuksiksi pääurakoitsijan alihankinnan avulla. Urakkaan kuuluvat varsinaisten maali- ja massamerkintätöiden lisäksi mittaukset, esimerkinnät, työnjohto, liikenteen ohjaus ja turvalaitteet sekä merkintäpinnan puhdistus ennen maalausta. Tilaaja poistaa maalattavilta katuosuuksilta hiekoitushiekan koneellisesti. Urakoitsijan edustajalta ja työnjohdolta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Työnjohdon tulee huolehtia, että työryhmä ennen työhön ryhtymistään ilmoittautuu tilaajan edustajalle tai valvojalle. Tilaaja edellyttää urakoitsijan henkilöstöltä tie- tai katuturvakoulutuksen sekä massamerkinnöissä tulityökortin suorittamista. Keskusta-alueilla ja vilkkaimmissa liittymissä työ on suoritettava hiljaisen liikenteen aikana. Erityis- ja uudelleenpäällystyskohteista ja niiden aikataulusta sovitaan tarkemmin urakan aloituskokouksessa. Kotkan Meripäivien ja muiden suurtapahtumien aikana tapahtuma-alueilla, niiden välittömässä läheisyydessä sekä tärkeimmillä sisääntuloväylillä merkintätyöt eivät ole sallittuja. Satama-alueisiin rajoittuvilla teollisuusalueilla noudatetaan alueen hallinnasta vastaavan ohjeistusta. Merkintöjen tekeminen ja kestävyys edellyttävät, että alusta on kuiva ja puhdas. Merkintätyö sateella, sumuisella säällä, märälle tai kostealle katupinnalle on kielletty. Työskenneltäessä illalla on huolehdittava siitä, että merkinnät ehtivät kuivua ennen kasteen laskemista. Suojalaitteita (keilat ym.) ei saa jättää pimeän ajaksi kaduille. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Urakoitavista kohteista sovitaan sopimusaikana tarpeiden ja määrärahojen puitteissa.