Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
425409
Hankinnan nimi
Joensuun Uutiset -lehden painatus ja jakelu
Päätöspäivämäärä
9.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Punamusta Oy - 1. Joensuun Uutiset -lehden painatus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Uutiset -lehden painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 13.02.2023 – 31.12.2024 + yhden (1) ja yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2026 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue (kohderyhmä), jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta.