Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
428553
Hankinnan nimi
Rajamäenkadun alueen ja Kuusitien kunnallistekniikan rakentaminen vuonna 2023
Päätöspäivämäärä
8.2.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

O-P Erkkilä Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Rajamäenkadun alueen katusuunnitelmat on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 30.03.2022 § 52. Kuusitien parantaminen on huomioitu Teknisen lautakunnan 11.1.2023 § 5 hyväksymässä vuoden 2023 investointien käyttösuunnitelmassa katupäällysteiden parantamishankkeena. Lohjan kaupungin Tekninen toimi on tarjouspalvelu.fi / Hilman julkisen hankintalain mukaisella kynnysarvon ylittävällä avoimella menettelyllä pyytänyt urakkatarjouksia otsikon mukaisen rakennuskohteen kokonaisurakkaa koskevaan tarjouskilpailuun. Urakkatarjousten piti olla toimitusosoitteessa 23.01.2023 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin 8 kpl. A. Berglund Oy, L&S Systems Oy, Maisemarakennus Viitanen Oy, O-P Erkkilä Oy, Oy Göran Hagelberg Ab, Recset Oy, Somersora Oy ja Uudenmaan infrapalvelut Oy.