Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
420214
Hankinnan nimi
Katujen, yleisten ym. alueiden harjauspalvelut, Lieksa
Päätöspäivämäärä
16.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

TKL Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin katujen, yleisten ym. alueiden harjauspalveluiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2025 (2 vuotta) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2025 - 31.3.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois- Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.