Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2023-186
Hankinnan nimi
Työllisyyden edistämisen tulevaisuustyöpajat
Päätöspäivämäärä
17.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Valmennustalo Wimmaa Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
12000,00
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Työllisyyspalvelut, Osaamo -kohtaantoa edistämässä -hanke on pyytänyt tarjouksia Työllisyyden edistämisen tulevaisuustyöpajoista. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Työpajat on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2023 helmi-huhtikuun aikana. 2. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta toteutettiin käänteisenä rajoitettuna kilpailutuksena, jossa tilaaja on määrittänyt etukäteen hankinnasta maksettavan hinnan (12 000 €, sis. Alv). Tarjousten arviointi suoritettiin pelkästään laadullisilla kriteereillä. 3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. 4. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.