Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2023-180
Hankinnan nimi
Vetytalouden mahdollisuudet Rovaniemelle selvitys
Päätöspäivämäärä
20.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Gaia Consulting Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
20000,00
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta, jonka tehtävänä on tuottaa tilannekuvaraportti vetytalouden mahdollisuuksista Rovaniemen seudun ja sen ympäryskuntien elinkeinoelämälle. Asiantuntijapalvelun hankinta on osa Lapin liiton AKKE-rahoituksella toteuttavaa ”Vetytalouden mahdollisuudet Rovaniemen seudun ja sen ympäryskuntien elinkeinoelämälle” hanketta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimuskausi on 27.2.2023 - 31.8.2023. Tilaaja varaa optiona oikeuden hankkia valitulta tarjoajalta enintään viisi (5) lisätyöpäivää. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu molempien sopimuskumppaneiden toimesta. 2. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. 3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. 4. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.