Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
425664
Hankinnan nimi
Vaihtomatto- ja käsipyyhepalvelut 2023-2026 (2027) / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Päätöspäivämäärä
20.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Lindström Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian vaihtomatto- ja käsipyyhepalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2026 + mahdollinen yksi (1) optiovuosi tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2026 - 31.3.2027, ellei Pohjois- Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaaja käyttää vaihtomattopalvelua kaikilla kampuksillaan. Toimipaikkojen ja käyttökohteiden määrä ja sijainti vaihtelee tulevina vuosina kampuksilla tapahtuvien muutosten mukaisesti. Tarjottavan palvelun ja tarjottavien tuotteiden tulee olla laadultaan, sisällöltään ja käytännöntoteutukseltaan käyttötarkoitukseen soveltuvia ja palveluntuottajalla on oltava laajuuden ja laadun osalta käyttäjien tarpeisiin soveltuva tuotevalikoima (esim. kestävyys ja tuotekoot). Toimittaja toteuttaa palvelun kaikilta osin sitä ohjaavaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeita ja toimii määräyksiä noudattaen sekä tarjouspyyntöasiakirjojen palvelutasovaatimusten mukaisesti. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Hankintasopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.