Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
431740
Hankinnan nimi
Jyrin alueen jk+pp- väylien sekä pysäkkien ja valaistuksen rakentaminen | Liperi
Päätöspäivämäärä
22.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Koneurakointi Antero Varis Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ylämyllyn Jyrin pohjoisosan alueen Patteristontien pl 0-900 ja Hoprinkalliontien osan pl 390 – 540 jalankulku/polkupyöräväylien ja katujen rakentamisen/kunnostuksen hankinnan valaistuksineen ja linja-autopysäkkeineen em. tieosilla tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Tarjoukset Patteristontien ja osan Hoprinkalliontietä tehdään erillisinä; 1. Patteristontien urakkaosuuden kokonaishinta (alv 0 %) 2. Hoprinkalliontien urakkaosuuden osan kokonaishinta (alv 0 %) Valituksi tulee tarjoaja, jonka urakoiden tarjoushintojen yhteenlaskettu summa on edullisin ja hankintapäätös tehdään tämän mukaisena, mikäli yhteenlaskettu urakkatarjous ei ylitä hankintaan varattuja määrärahoja. Mikäli kaikki tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset ylittävät hankintaan varatut määrärahat, hankintapäätös tehdään siten, että valituksi tulee Patteristontien urakan osuudesta (1. Patteristontien urakkaosuuden kokonaishinta (alv 0 %)) edullisimman hinnan tarjonnut tarjoaja, jolloin Hoprinkalliontien osuutta ei toteuteta. Tilaaja on saanut hankkeen toteutukseen valtionavustusta Traficomin päätöksellä 31.1.2022. Päätösehdoista johtuen hankkeen valmistumisaika 5.10.2023 on ehdoton ja koskee myös mahdollista Hoprinkalliontien urakkaosuuden toteuttamista. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.