Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022418042
Hankinnan nimi
Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomo KVR-urakkana
Päätöspäivämäärä
21.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Ennakoitu arvo
3000000,00
Lisätietoa

Kvr-urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kvr-urakoitsijan päätoteuttaja velvollisuus jatkuu hankkeessa takuuajan loppumiseen asti, kun työmaalla tehdään esim. hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeisiä jälkitöitä, takuutarkastusten jälkeisiä virheiden ja puutteiden korjaamisia tai erikseen tilattuja lisä- ja muutostöitä. KVR-urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki suunnittelu- ja rakennustyöt mukaan lukien rakennusteknilliset työt pihatöineen ja LVIAS-teknilliset työt tarjouspyynnössä mainitun mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat rakennuttajan hankintoja, sekä kaikki tarvittavat luvat siten että kohde voidaan luovuttaa tilaajalle kvr-urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa ja tasossa. Rakennusluvan maksaa tilaaja. Urakkaan kuuluvat pohjatutkimukset, arkkitehti- ja pääsuunnittelu, GEO-suunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIAS-suunnittelu sekä kaikki tarvittavat rakennus- ja LVIAS-työt. Kvr-urakoitsija huolehtii kaikkien liittymäsopimuksien tekemisestä. Tilaaja vastaa niiden liittymismaksuista. Olemassa olevan katsomon siirto tontilla rakennustapaselostuksen mukaisesti kaikkine rakenteineen sisältyy KVR-urakkaan. Tarkemmat tiedot urakan sisällöstä ja ehdoista tarjouspyynnön liitteissä.