Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
430513
Hankinnan nimi
Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadinta, arkkitehti- ja pääsuunnittelu, tietomallikoordinointi
Päätöspäivämäärä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto arkMILL Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadintaan liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelun ja tietomallikoordinointitehtävien hankinnan tarjouspyyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankesuunnittelu käsittää uuden uimahallin hankesuunnittelun uudisrakennuksena nykyiselle tontille. Tavoitteena kuitenkin on, että nykyinen uimahalli säilyisi ainakin osittain käytössä, kunnes uusi uimahalli on otettu joko osittain tai kokonaan käyttöön. Myös vaihtoehtoinen sijoittuminen jollekin muulle alueen tontille tulee tarkastella hankesuunnittelun yhteydessä. Arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi tilaaja valitsee asiantuntijat rakenne- ja talotekniseen suunnitteluun, jotka hankitaan erillisillä kilpailutuksilla. Palotekniset ja akustiikan asiantuntijatehtävät sisältyvät rakennesuunnittelun toimialaan. Hankesuunnittelun yhteydessä pidetään hankesuunnittelukokouksia. Lisäksi pidetään erillisiä ja syventäviä palavereja aihealueittain, esim. talotekniikka ja toiminnalliset asiat. Pääsuunnittelijan tulee osallistua kaikkiin suunnittelupalavereihin. Kohteen hankesuunnittelu käynnistetään heti hankintapäätösten tultua lainvoimaisiksi ja kun sopimus on allekirjoitettu. Tavoite on hankesuunnittelun käynnistyminen maaliskuun 2023 aikana. Hankesuunnitelman tulee olla valmis 31.12.2023 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.