Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
430771
Hankinnan nimi
Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadinta, rakennesuunnittelun, palotekniikan ja akustiikan asiantuntijatehtävät
Päätöspäivämäärä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sweco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadintaan liittyvien rakennesuunnittelun, palotekniikan ja akustiikan asiantuntijatehtävien hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankesuunnittelu käsittää uuden uimahallin hankesuunnittelun uudisrakennuksena nykyiselle tontille. Tavoitteena kuitenkin on, että nykyinen uimahalli säilyisi ainakin osittain käytössä, kunnes uusi uimahalli on otettu joko osittain tai kokonaan käyttöön. Myös vaihtoehtoinen sijoittuminen jollekin muulle alueen tontille tulee tarkastella hankesuunnittelun yhteydessä. Arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi tilaaja valitsee asiantuntijat rakenne- ja talotekniseen suunnitteluun, jotka hankitaan erillisillä kilpailutuksilla. Suunnittelutoimeksianto käsittää kohteen hankesuunnitelman laadintaan liittyvät rakennesuunnittelu-, palotekniset- ja akustiikan asiantuntijatehtävät. Pääsuunnittelija johtaa suunnittelutyötä, sekä kokoaa hankesuunnitelman valmiiksi asiakirjaksi päätöksen tekoa varten. Hankesuunnittelun yhteydessä pidetään hankesuunnittelukokouksia. Lisäksi pidetään erillisiä ja syventäviä palavereja aihealueittain, esim. talotekniikka ja toiminnalliset asiat. Kohteen hankesuunnittelu käynnistetään heti hankintapäätösten tultua lainvoimaisiksi ja kun sopimus on allekirjoitettu. Tavoite on hankesuunnittelun käynnistyminen maaliskuun 2023 aikana. Hankesuunnitelman tulee olla valmis 31.12.2023 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.