Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
426070
Hankinnan nimi
Valurautaputket
Päätöspäivämäärä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Onninen Oy - SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m² + viimeistelykerros, tytonliitos ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0 %) - 2-kammioinen SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m² + viimeistelykerros ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0 %) Saint-Gobain Finland Oy PAM - SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m² + viimeistelykerros, tytonliitos ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0 %) - 2-kammioinen SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m² + viimeistelykerros ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0 %) Ulefos Oy - SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m² + viimeistelykerros, tytonliitos ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0 %) - 2-kammioinen SG-paineputki puhtaalle vedelle, alumiinisinkki min. 400 g/m² + viimeistelykerros ja sisäpuolella sementtilaastivuoraus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien kuusi (6) metriä pitkiä valurautaisia (SG) vesijohtoputkia ja -putkenosia. Sopimuskausi on 1.4.2023 - 31.3.2024. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy, kuitenkin siten, että tilattava tuote on käyttökohteeseen parhaiten soveltuva. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille.