Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2023-576
Hankinnan nimi
Rivitien alueen peruskorjaus, rakennuttaminen ja työmaavalvonta
Päätöspäivämäärä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Rivitien alueen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelusta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta, johon sisältyy optio vuoden 2024 töiden osalta. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu molempien sopimuskumppaneiden toimesta. 2. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. 3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. 4. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.