Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
426889
Hankinnan nimi
Työnohjauspalvelujen hankinta v. 2023 - 2025 (2026)
Päätöspäivämäärä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Luotain Consulting Oy -

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Lohjan kaupungin, Lohjan Liikuntakeskus Oy ja Lohjan Vuokraasunnot Oy henkilökunnan työnohjauspalvelut vuosille 2023 – 2025 (optio vuodelle 2026). Suoritetun kilpailutuksen perusteella valitaan palveluntuottajaksi yksi puitesopimustoimittaja. Lohjan kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Hankinnan kohteena oleva palvelu tarjoaa työnohjausta lähiohjauksena sekä tarvittaessa etätyönohjauksena. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin ja omaan työskentelytapaan liittyvien kysymysten, pohdintojen ja tunteiden tutkimista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksen tarkoituksena on tukea ohjattavan/ohjattavien omaa työn hallintaa, ammatti-identiteettiä, kasvua ja kehittymistä sekä ongelmien ratkaisukykyä. Työnohjauspalvelut tapahtuvat Lohjan kaupungin, Lohjan Liikuntakeskus Oy tai Lohjan Vuokra-Asunnot Oy henkilöstölle, Tilaajan toimipisteissä Lohjan kaupungin alueella tai sovitusti etänä. Työnohjaus tapahtuu arkipäivisin (ma - pe) klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Mikäli työnohjaus ajoittuu tämän ajan ulkopuolelle, työnohjauksen hinta sovitaan aina etukäteen erikseen Tilaajan kanssa. Lohjan Liikuntakeskus Oy:llä ja Lohjan Vuokra-Asunnot Oy:llä on kaupunkikonserniin kuuluvina tytäryhtiöinä oikeus käyttää hankittuja palveluja. Tarjouspyyntö oli nähtävänä Tarjouspalvelussa kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana. Määräaikaan 13.01.2023 klo 12:00 mennessä saapui kaksi tarjousta (Luotain Consulting Oy ja Suomen Terveystalo Oy). Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Vertailussa lähityötuntien painoarvo oli 80 % ja etätyötuntien painoarvo 20 %. Saatujen tarjousten perusteella Luotain Consulting Oy tarjous on valintaperusteiden mukaan (kokonaistaloudellinen edullisuus ja pisteytys) edullisempi. Luotain Consulting Oy:n painotetut hintapisteet olivat 100 ja Suomen Terveystalo Oy:n 57,143.