Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
428995
Hankinnan nimi
Kuorma-auto
Päätöspäivämäärä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Wetteri Power Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia uudesta 4 -akselisesta kuorma-autosta koukkulaitteella. Vaihdossa annetaan Scania P420 kuorma-auto aurausvarustuksella. Rek nro IJA-272 VM 2005 koukkulaitteella. Tarjoaja voi tarjota rinnakkaistarjouksia esim. eri jousitusvaihtoehdoista. 4 -akselisen kuorma-auton tulee olla akselityypiltään tridem. Toimitusaika kuorma-autolle on viimeistään 30.11.2023. Vaihtoautoon voi tutustua Raahen kaupungin kone- ja varastopalveluissa osoitteessa Varikkotie 5, 92100 Raahe. Tutustumisesta tulee sopia ennakkoon; työnjohtaja Esa Ukura puh. 044 439 3514. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään 30.1.2023 klo 12.00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 6.2.2023 klo 12.00 mennessä. Tarjouksen on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).