Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-063
Hankinnan nimi
MUOVIPUTKIEN, -KAIVOJEN JA VERKOSTO-OSIEN HANKINTA - PUITESOPIMUS
Päätöspäivämäärä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

DAHL SUOMI OY - Meltex Oy Plastics - Onninen Oy - Ulefos Oy - Uponor Infra Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Puitesopimus ei anna valituille toimittajille yksinoikeutta tuotteiden toimittamiseen tilaajalle. Tilaajalla on mahdollisuus hankkia tuotteita myös erillisillä hankintamenettelyillä. Puitesopimustoimittajilla on mahdollisuus osallistua näihin kilpailutuksiin.