Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
425827
Hankinnan nimi
Paavolan monitoimitalon ensikertaisen kalustuksen hankinta
Päätöspäivämäärä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Lekolar-Printel Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Siikajoen kunnan Paavolan monitoimitalo valmistuu elokuussa 2023. Rakennus on laajuudeltaan 1613 m2 (huoneistoala) ja otetaan käyttöön uuden lukuvuoden alkaessa 8.8.2023. Paavolan monitoimitalo sijaitsee osoitteessa Koulutie 2, 92430 Paavola. Monitoimitalossa toimii koulu esikoulusta 6.-vuosiluokkaan, 2-ryhmäinen päiväkoti, kansalaisopisto iltakäyttäjänä sekä muu iltakäyttö ja lähikirjasto. Koulussa tulee olemaan noin 100 oppilasta ikäryhmässä 6-13 vuotta (esikoulu ja 1-6 luokat) ja päiväkodissa 35 varhaiskasvatuksen lasta kahdessa ryhmässä. Hankinnan kohteena ovat koulun ja päiväkodin irtokalusteet. Hankinnan ulkopuolelle jätetään keittiön kalusteet, kirjaston kirjahyllykalusteet sekä teknisen luokan työstöpenkit. Pohjapiirustus ja kalustekaaviot ovat tarjouspyynnön liitteenä (liitteet nro 1-2). Rakennuksen sisätilojen värisuunnitelma on liitteenä 3 ja luettelo tiloista sekä niihin hankittavista kalustuksesta liitteenä 4A ja 4B (toiminnan kuvaus). Liitteenä 5 on monitoimitalon archicad-mallinnostiedosto. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan yhtenäisen kokonaisuuden. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti paikkaan ja aikaan sitomaton oppiminen ja osaaminen tehdään mahdolliseksi tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisympäristön kehittämisessä. Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää +- 10%, tarjotusta määrästä. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Kalustus tulee toimittaa koululle siten, että kalustaminen voidaan aloittaa viimeistään 31.7.2023 ja kalustuksen lopputarkastus on oltava suoritettavissa 8.8.2023, mikäli koulurakennus valmistuu aikataulun mukaisesti elokuun 2023 alkuun mennessä. Koulun käyttöönottotarkastus tehdään 31.7.2023 mennessä. Kalustus tulee olla toimitettuna 31.7.2023 mennessä. Aikaisempi toimittaminen voidaan sopia erikseen. Kalusteet voi toimittaa jo 1.7.2023 alkaen Paavolan nykyisen koulun liikuntasaliin, josta on n. 30 metrin matka uuden monitoimitalon tiloihin. Kalusteet pitää olla kuitenkin koulun osalta tarkastettuna, asennettuna ja pyyhittynä 8.8.2023 mennessä. Päiväkodin osalta kalusteet pitää olla tarkastettuna, asennettuna ja pyyhittynä elokuun 2023 loppuun mennessä. Tarkemmat toimituspäivät sovitaan tilauksen yhteydessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 31.1.2023 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 14.2.2023 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).