Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412247
Hankinnan nimi
Lukot, heloitustarvikkeet, asennus- ja huoltopalvelu
Päätöspäivämäärä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

BLC Turva - Joensuun Lukituspiste Oy - Lukkokeskus Joensuu Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä tarvittavien mekaanisten ja sähköisten lukkojen, helojen lukitustarvikkeiden sekä niiden asennus-, huolto-, korjaus- ja sarjoituspalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.6.2026 - 31.5.2027 sekä 1.6.2027 - 31.5.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena on kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä tarvittavat mekaaniset ja sähköiset lukot, helojen lukitustarvikkeet sekä niiden asennukset, huollot, korjaukset ja sarjoitukset. Lukkojen asennuksia, huoltoja ja korjauksia voidaan tehdä paikan päällä kohteessa tai toimittajan tiloissa. Tarjoajan tulee hallita Abloy- lukkojen ym. tuotteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt. Tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tilaa tuotteen / palvelun ensisijaisesti puitejärjestelyn vertailussa ensimmäiseksi tulleelta toimittajalta, jonka tuoteluetteloon tarvittava tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta/palvelua, tilataan tuote/palvelu vertailussa seuraavaksi tulleelta. Mikäli toiseksi tullut ei pysty toimittamaan, tilataan vertailussa kolmanneksi tulleelta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita. Tarjoajan tulee liittää tarjouksen liitteeksi arvonlisäveroton (alv 0 %) nettotuotehinnasto lukoista ja heloitus- ja lukitustuotteista. Nettohinnastolla ei ole vaikutusta tarjousten vertailuun, mutta nettohinnaston tuotteiden hinnoittelussa tulee kuitenkin käyttää samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Mikäli tarvittava tuote ei sisälly sopimustuotteisiin eli tarjouspyynnössä kysyttyihin tuotteisiin, voidaan tuote tilata nettohinnaston perusteella. Nettohinnaston perusteella tilattavan tuotteen osalta ei noudateta puitejärjestelyn tilausjärjestystä, vaan tilataan edullisin tuote tuotteen hinta ja mahdollisen asennuksen tarjoushinta huomioiden. Nettohinnastosta tilatun tuotteen asennuksen toteuttaa tarvittaessa sama toimittaja, jonka nettohinnastosta tuote tilataan. Suurista projektiluontoisista kohteista, joiden ennakoitu arvo on lukkojen ja niiden asennusten osalta yli 5 000 euroa (alv 0 %), järjestetään puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken puitejärjestelyn sisäinen kevennetty kilpailutus eli ns. minikilpailutus, jonka perusteella tilaaja valitsee parhaan tarjouksen noudattaen kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettyjä tarjouksen valinta- ja vertailuperusteita. Kevennettyihin kilpailutuksiin otetaan mukaan kaikki puitejärjestelyyn valitut toimittajat ( 3).