Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
429436
Hankinnan nimi
Siltojen hydrauliikkajärjestelmien huollot / Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Jokihydro Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin siltojen hydrauliikkajärjestelmien huoltopalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.04.2026 - 31.03.2027 sekä 01.04.2027 - 31.03.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintaan kuuluvat Sirkkalan-, Ylisoutajan- ja Suvantosiltojen hydrauliikkahuollot. Tarkemmat huoltotehtävät ja niiden kiertoaikataulu on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa huoltomatriisissa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.