Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
443243
Hankinnan nimi
Ukonniemen sataman laajennus
Päätöspäivämäärä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Ukonniemen sataman laajennukseen liittyvän rakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankkeessa rakennetaan Ukonniemen sataman kentän laajennuksen rakennekerrokset sekä alueen vesihuoltojärjestelmä. Kentän rakenteisiin asennetaan varausputkia valaistuksen ja sähköjen osalta sekä rakennetaan valaistus. Optiona hankkeessa on kentän päällystys tai pinnan sitominen soramurskeella. Optiosta tehdään päätös määrärahojen puitteissa, kun töiden lopulliset kustannukset ja mahdolliset lisätyöt ovat selvillä. Tarjous pyydetään yksikköhintaurakkana. Työt tulee aloittaa 13.3.2023. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.